Ultimo Scenario

01.02.2017

Sveinung Rudjord Unneland & Borghild Rudjord Unneland

Vernissage lørdag 18.02 kl. 17:00.
Åpent søndag 19.02 kl. 11:00-17:00, Mandag 20.02-tirsdag 21.02 kl. 13:00-19:00.
Den gamle Barneklinikken til Haukeland Universitetssjukehus skal rives i løpet av 2017 for å gjøre plass til byggetrinn 2 av Bergens nye Barne- og ungdomssjukehus. I et samarbeid med VISP har Kunstfrisk og Haukeland Universitetssjukehus tatt initiativ til en utstilling i deler av Barneklinikkens lokaler 18.-21. februar 2017. Utstillingen er kuratert av Elias Björn, Gard Andreas Frantzsen og Jane Sverdrupsen. Koordinator for utstillingen er Daniela Ramos Arias.

«Ultimo Scenario» viser arbeider av 15 kunstnere som er valgt ut spesielt fordi de arbeider med stedsspesifikke prosjekter og situasjoner. Kunstnerne har blitt invitert til å belyse ulike aspekter ved Barneklinikkens historie og rolle i samfunnet de 66 årene den har eksistert. 


Deltagende kunstnere :
Daniela Ramos Arias, Karin Blomgren, Samuel Brzeski, Eleanor Clare, Anne Marthe Dyvi, Duncan Higgins, Rasmus Andreas Hungnes, Cecilia Jonsson, Gabriel Kvendseth, Anne Helen Mydland, Suvi Nieminen, Charlotte Piene, Corrina Thornton, Sveinung Rudjord Unneland & Borghild Rudjord Unneland