Tåkeklokkene

30.06.2018

 ANDREAS VERMEHREN HOLM

& SVEINUNG RUDJORD UNNELAND

Kunstpunkt Lista/ Agder Kunstsenter, Farsund.

Kunstprosjektet Tåkeklokkene er et samarbeid mellom forfatteren Andreas Vermehren Holm og billedkunstneren Sveinung Rudjord Unneland. I prosjektet ønsker de å skape ett klang og tekstverk som utspiller seg i gallerirommene samtidig med at dette bringes ut i landskapet rundt galleriet og fyret. De forsøker å tenke elementene sammenhengende som en helhet, hvor tomrommet mellom verkets enkeltdeler lades og aktiveres. Sirkler blir trukket som siktlinjer gjennom landskapet og inn gjennom gallerirommene. Sentralt i arbeidet er oppføring og opptak av klokker som vi har fått produsert hos det siste klokkestøperiet i Norge. Lydopptakene danner grunnlag for komposisjoner som kombineres med tekster presentert i en lydinstallasjon i galleriet. Som med klangbollene i en tibetansk meditasjon vil tekstene stykkes opp og forsterkes av repetitive klokkeslag.

Vermehren Holm og Unneland har også tidligere samarbeidet om ulike kunstprosjekter. Det overordnede tema i samarbeidet mellom Vermehren Holm og Unneland har vært persepsjon og dens rolle for hvordan vi oppfatter og forstår virkeligheten. Arbeidet har blant annet ført dem ut på reiser til steder som Athen, middelhavsøyen Aegina og Kunming i sør-vestlige Kina, noe man kan se spor av i installasjonen. I Tåkeklokkene ved Kunstpunkt Lista er den overordnede tematikken blindhet og tap av orientering. Vermehren Holm og Unneland nærmer seg hovedsakelig to hovedformer av dette: den allmenne erfaringen av å være omsluttet av tåke, det andre av å bli utsatt for marerittlignende bildestrømmer frakoblet den fysiske verden. Tåkeklokkene er et forsøk på å koble sammen kunstneriske undersøkelser til dette spesifikke stedet og allmennmenneskelige erfaringer.