JOY FORUM

19.03.2018


Om Joy Forum

Joy Forum er et uavhengig galleri og visningsrom drevet av en gruppe studenter og ansatte ved Fakultet for kunst, design og musikk (KMD) i Bergen. Galleriet er plassert inne i institusjonen, bygget som en separat enhet i resepsjonsområdet.
Joy Forum ønsker å være en slags anti-statement og anti-arkitektur i konfrontasjon med den omkringliggende bygningen.
Et viktig mål med Joy Forum har vært å skape en tverinstitusjonell plattform hvor det kan utforskes, lekes med og hvor det kan utvikles ulike tema og problemstillinger, blant annet ved å undersøke utstillingen som kritisk praksis.
Utgangspunktet har vært å omdefinere og flytte "prøverommet" fra lakkhallen i nabobygget inn i foajéområdet til fakultetsbygget i Møllendalsveien 61, og gjøre dette til et midlertidig galleri. Prøverommet ble i sin tid bygget for å kunne undersøke og teste funksjoner og materialiteter til fakultetsbygget. Joy Forum beveger seg også langs denne banen bare med et ganske annet fokus. Utover den fysiske manifesteringen og utforskingen av det nye KMD vil prosjektet handle mye om å undersøke mulige organisasjonsformer, profileringsstrategier og samarbeidsformer hvor forankring og forgreninger til KMDs tre institutter står sentralt.
Joy Forum vil være en arena hvor arbeider stilles ut, konserter og performancer fremføres, av studenter, faglige ansatte og andre uten tilknyning til institusjonen. Selve organiseringen av hvordan galleriet driftes vil være en pågående prosess der studenter og faglige ansatte oppfordres til å komme med innspill.

Åpningstider og kontakt

Joy Forums første utstilling åpner 15. mars. Visningsstedets øvrige program er satt sammen av en gruppe av studenter og ansatte på KMD, med utgangspunkt i en blanding av Open call-innsendelser og inviterte prosjekter.

Ved spørsmål kontakt joyforum@gmail.com


More information @

https://kmd.uib.no/spesialsider/joy-forum/brynhild-winther-mistaking-pressure-for-pleasure