Hunger Strikes (back)

01.05.2007

SVEINUNG RUDJORD UNNELAND
Hunger Strikes (back)
Avgangsarbeider, Kunstakadmiet i Bergen.

Tekst Sveinung R. Unneland 

Sult eller hunger er begrep som betegner følelsen som gjør seg gjeldende etter vedvarende mangel på inntak av næringsstoffer. Sulte-streik(er) eller hunger strikes på engelsk, betegner aksjoner der man avstår eller nekter å ta til seg næring før man får gjennomslag for et eventuelt krav. Kravet er av den karakter der det er livet som står på spill, leve eller ikke leve. Den engelske betydningen strike kan også leses som å slå eller inntreffe. Tittelens oversettelse på norsk blir da det lettere absurde Sulte/hunger streiker(tilbake), eller også (med grammatisk feil), Sult/hunger slår/intreffer (tilbake). 

Tittelen er på den ene side tenkt som en referanse til Kippenberger verk Money forever (hunger), på den andre side som et metaforisk bilde på en tilstand av sult eller savn. Tittelens flere betyninger hindrer betrakter i kunne velge om sulten jeg antyder er del av en selvpålagt aksjon eller på grunn av en intruffet hungersnød. Tittelen ønsker jeg skal rommer flere innfallsvinker samtidig. Sulten kan på den ene siden sies å rette seg mot noe ekte, etter enhet eller dypere mening. I konfrontasjon med denne et bevist valgt relativ ståsted, en åpenhet og annerkjennelse av muligheter. 

Det som før var dybdens vei er nå vanskelig fordi troverdighet simpelthen ikke lenger er den samme. Om man for lettvint tar i bruk utrykk for det som før utrykkte dybde, fremstår man nå som patetisk, tåpelig eller håpløs. Kun gjennom distansert og et iscenesatt spill rundt dybde og overflate kan man undersøke den. Bruker man dette bevist kan det banale eller populistiske fungere på flere plan samtidig. Det handler like mye om hva man "ikke ser" eller mener er fraværende, som hva man faktisk ser. Kjartan Fløgstad peker på disse flere lag med mening i essayet Loven vest for Pecos. Her peker han på hvordan det i tillegg til det manifeste og umiddelbart sansbare innholdet i ulike produkt vil også finest et latent innhold som kommuniserer med et stort publikum.  Vel og merke på en mer subtil og indirekte måte, men som nettopp derfor må tas minst like alvorleg, selv om det ofte er interessant på same måte som når ein mann drar ned buksene på open gate, som han så elegant formulerer det. Det er altså interessant ikke på grunn av det man ser under buksene, men på grunn av det som blir avdekka av strukturer som ellers skjuler seg under langt hardare skall og ugjennomtrengelige kranium.

Å trekke ned buksa på åpen gate, syntes å beskrive en handling som ikke nødvendigvis er så langt i fra det jeg forsøker å gjøre gjennom maleriene i denne serien. Det jeg blottlegger kan i første omgang fremstå banlalt. Min intensjon er at synliggjøre noe bakenfor det banale. Sulten jeg legger opp til i denne sammenhengen kan bedre karakteriseres som en bulemi, en hunger som aldri vil slukke. Det står ikke på mengden mat eller muligheter, for det er konsumet selv som er umettelig.