Syntagma Metonymi

11.11.2016SVEINUNG RUDJORD UNNELAND
MED ANDREAS VERMEHREN HOLM OG ALEKSI WILDHAGEN
SYNTAGMA METONYMI
[Hellas, 5. - 11. januar, 2016]


Ordet syntagme kommer av gresk syntagma ('det sammenstilte'), avledn. av tassein ('ordne, plassere'). Metonymi er en stilfigur, hvor man erstatter et uttrykk med et annet fra samme generelle betydningsområde. I motsetning til metaforen, legger metonymien som arbeidskategori opp til en oppsøkende praksis, fundert i nærheten mellom elementer fremfor likhet. Der er en konkret sammenheng i tid, sted eller årsak-virkning mellom metonymien og det den betegner, noe som skiller den fra metaforen eller symbolet.

Utstillingen Syntagma Metonymi er et resultat av en reise til Athen, som Rudjord Unneland, Wildhagen og Vermehren Holm foretok i januar 2016. Den viktigste årsaken til reisen var en felles overbevisning om nødvendigheten av å nærme seg bestemte hendelser og fenomener, som gjennom de siste årene har utspilt seg med Athen som symbolsk sentrum.

Syntagma Metonymi består av en helhetlig, multimedial installasjon som brer seg over begge utstillingsrommene på Tag Team. De forføreriske, geometriske grunnformene vi kjenner fra mange av Rudjord Unnelands senere arbeider dominerer det visuelle uttrykket også her. Denne gang er det imidlertid stedets arkitektur som danner rammen for arbeidet hans. Et kvadrat i gips og tre, som egentlig overskrider rommets kapasitet, er presset over gulvene. Høyttalere er integrert i gulvstrukturen, de spiller av lydopptak fra Syntagma- plassen i Athen. Sammen med Vermehren Holms tekstlinjer som ruller over grønne skjermer, og Wildhagens karakteristiske malerier laget ut fra reisetegninger, bidrar disse lydsporene til et forsiktig skifte i betrakterens fokus: midt i den estetiske og sanselige opplevelsen blir vi gjort oppmerksomme på den virkeligheten som finnes utenfor utstillingsrommet.

Å se verden innebærer å representere dens fremtid. Avstand til virkeligheten kan være like farlig som de ofte voldsomme instinkter som er iboende oss mennesker. Blir vi nødt til å akseptere idéen om at virkeligheten kun er deltagelse?

/

Sveinung Rudjord Unneland (1981) er en bergensbasert kunstner som har hatt en omfattende utstillingsvirksomhet i Norge helt siden han gikk ut fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2007. Hans bakgrunn er i maleriet, men hans kunstneriske praksis strekker seg ofte mot det skulpturelle og installasjonen. Han har stilt ut blant annet på Kristiansand Kunsthall, Hordaland Kunstsenter, Galleri LNM, Kunstnerforbundet, Christianssands Kunstforening, Bergen Kunstmuseum, Lautom Contemporary, Høstutstillingen og Entrée.

Andreas Vermehren Holm (1988) er en dansk forfatter, oversetter og redaktør. I 2015 fikk han utgitt bøkene 'Palimpsest' (Aviary Press Editions) og 'Antropocæn kreatur' (H//O//F). Vermehren Holm har bidratt til bl.a. Den Engelske Kanal, Ny Jord og Vagant. Han er også tilknyttet Forfatterskolen. Driver til daglig til det københavnsbaserte Forlaget Virkelig, som blant annet. utgir skriftserien 'Bestiarium'.

Aleksi Wildhagen (1976) er en norsk billedkunster med tegning, maleri og fotografi som tilbakevendende medium. Kunstprosjektene hans består ofte av reiser og stedsspesifikke tilnærminger. Wildhagen har utgitt en rekke kunstnerbøker og jobber både individuelt eller som del av kunstnergruppen -& Co eller Trommer og Tale. Han har stilt ut sine prosjekter ved blant annet Trøndelag senter for samtidskunst, Tidens krav, Lynx, Galleri LNM, Bomuldsfabrikken, Tegnebiennalen, Høstutstillingen og Spriten Kunsthall.

https://tag-team.no/index.php?/2016/syntagma-metonymi/

Foto Thor Brødreskift